Materiały do izolacji cieplnej - podstawowe informacje

Techniki budowlane rozwijają się dynamicznie, a tymi elementami, które mają decydujący wpływ na ich rozwój niezmiennie pozostają ekologia oraz energooszczędność. Jeśli więc mówimy o ogrzewaniu budynków musimy mieć świadomość tego, że izolacja cieplna powinna być dostosowana nie tylko do ich przeznaczenia, ale i do sposobu, w jaki są eksploatowane.


Co więcej, choć właściwości techniczne i zastosowania materiałów przeznaczonych do izolacji termicznej budzą spore zainteresowanie, nadal niewiele jest publikacji pozwalających na zapoznanie się z tym problemem. Nie można mówić o tym, że nie mamy dostępu do wiedzy, tę jednak czerpiemy przede wszystkim z katalogów przygotowywanych przez samych producentów wspomnianych materiałów, a niekiedy także z artykułów, które pojawiają się w czasopismach branżowych cieszących się największą popularnością.

Materiały do izolacji cieplnej - podstawowe informacje

Oczywiście, możemy odwoływać się także do norm oraz aprobat technicznych, doświadczenie podpowiada jednak, że robią to jedynie projektanci, a i zakres ich prac może być określony jako dość ograniczony. Problematyczne są też raporty z badań naukowych oraz artykuły tak naukowe, jak i popularnonaukowe, które bazują na wspomnianych badaniach. Owszem, nie można mówić o ich braku, należy jednak mieć na uwadze to, że za ich publikację odpowiadają przede wszystkim czasopisma zagraniczne, a więc polski inwestor znowu zmaga się z problemem ograniczonego dostępu do nich. Projektanci najczęściej analizują cechy techniczne materiału, można jednak polemizować z tym, czy właśnie takie podejście jest najwłaściwsze.

Nie wolno pomijać także trwałości parametrów fizycznych uwzględniając zmienne warunki środowiska zewnętrznego. Materiały, które są wykorzystywane do budowy, wpływają na cykl życia budynku postrzeganego jako całość. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście ich późniejszej utylizacji, a także najpierw przetworzenia, a następnie użycia po raz kolejny. Tu warto wspomnieć o materiałach organicznych, które znajdują zastosowanie już od lat i spotkają się z ciepłym przyjęciem ze strony odbiorców.

Gdy analizujemy materiały, które znajdują zastosowanie w izolacji cieplnej, w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na deklaratywny współczynnik przewodzenia ciepła λD niższy niż 0,06 W/(m.K). inne cechy techniczne mają zróżnicowane znaczenie i często rozpatruje się je przede wszystkim pod kątem miejsca, w którym izolacja cieplna zostanie przez nas zastosowana. Tu warto wspomnieć choćby o stopniu wytrzymałości mechanicznej, klasie palności, odporności na wodę orz o zdolności do przewodzenia pary wodnej, choć nie bez znaczenia jest również to, jaka jest odporność na wchłanianie wody i zawilgocenie oraz działanie czynników chemicznych i biologicznych.


Oczywiście, przez cały czas poddajemy analizie jedynie cechy, które można określić jako podstawowe. Ich znajomość musi być niezbędna, jeśli projektant ma świadomie kształtować przegrodę budowlaną. Mówiąc o tradycyjnych izolacjach cieplnych zwykle mamy na myśli materiały torfowe, płyty wiórowo-cementowe, płyty pilśniowe, płyty ze słomy, płyty wykonane z trzciny i płyty oraz maty powstające z wykorzystaniem paździerzy lnianych i konopnych. Dużą popularnością cieszą się jednak również płyty korkowe, płyty drzewne i płyty z kory sosnowej. Najczęściej ich powstanie wiąże się z mieszaniem ze sobą tych materiałów, które mają pochodzenie organiczne i nieorganiczne. Niektóre z nich nie mają jednak surowców wtórnych, co jest charakterystyczne przede wszystkim dla płyt oraz mat wykonanych ze słomy oraz z trzciny.