Przewody grzejne, czyli przeciwdziałanie zamarzaniu rur

Jak wiadomo, zimą podczas dużych mrozów nieodzowne jest zwrócenie uwagi na rury, w których woda płynie stale lub czasowo. Rury mogą zamarznąć lub być po prostu uszkodzone. Szczególnie należy przez to rozumieć naziemne rury instalacji wodnej na zewnątrz budynku. Poza nimi nie wolno zapomnieć o rurach wodnych i kanalizacyjnych przebiegających wewnątrz pomieszczeń, które nie są ogrzewane. 

Co do informacji na temat zapobiegania, dobrym rozwiązaniem są specjalne elektryczne przewody grzejne. Dzięki takim przewodom nie ma co się obawiać o utrzymanie odpowiedniej temperatury ogrzewanych rur. Można powiedzieć, że bez znaczenia jest to, jak niska temperatura panuje na zewnątrz.

Kiedy powinno się postawić na ogrzewanie rur?

W sprawie ogrzewania warto działać na zasadzie, że lepiej zapobiegać niż później naprawiać. W końcu naprawa uszkodzonych przewodów jest nie tylko kłopotliwa, ale również kosztowna. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak zająć się rurami, które są narażone na zamarznięcie (chodzi o zamontowanie na nich przewodów grzejnych). Co ważne, przewody te są rozwiązaniem przy domach  jednorodzinnych, jak i letniskowych. Zresztą czas powiedzieć nieco na temat domów letniskowych.Przewody grzejne, czyli przeciwdziałanie zamarzaniu rur

Domy letniskowe w okresie zimowym są szczególnie narażone na zamarzanie rur. Być może znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że wystarczy postawić na spuszczenie wody z instalacji, ale spuszczenie wody z instalacji nie jest zalecanym podejściem. Powodem jest większe ryzyko korozji. Konieczne jest również pamiętanie o złączach kanalizacyjnych, zbyt płytko zagłębionych rurach, rurach
zewnętrznych biegnących po wierzchu oraz rurach przebiegających wewnątrz nieogrzewanych piwnic, garaży czy strychów. Trzeba jednak mieć świadomość, że materiał termoizolacyjny nie zawsze okazuje się wystarczający.

Przewody grzejne

Skupmy się teraz wyłącznie na przewodach grzejnych. Do należytego zabezpieczenia przed zamarzaniem nieodzowne są stałooporowe i samoregulujące przewody grzejne. Jeśli chodzi o moc, przewody stałooporowe stanowią gwarancję stałej mocy. Przy przewodach samoregulujących występuje zależność, wedle której spadek temperatury otoczenia przekłada się na zwiększenie mocy grzejnej przewodu. Gdyby temperatura rosła, naturalnie jest odwrotnie. Ważne — przewody stałooporowe nie mogą się ze sobą stykać i krzyżować.

Przewody grzejne powinny służyć prawidłowemu opleceniu rur, które mają być ogrzane. Po opleceniu niezbędne jest mocowanie do nich samoprzylepnej taśmy aluminiowej (mocowanie punktowe). Instalacja może odbywać się na rurach wykonanych z miedzi, stali czy tworzyw sztucznych. Niemniej jest pewien warunek, ten warunek to uzyskanie atestu wytrzymałości pracy, który będzie dotyczył pracy przy maksymalnie 90°C. Przewody grzejne, czyli przeciwdziałanie zamarzaniu rur

Należy mieć też na uwadze, że przewody grzejne mogą być zakończone hermetycznie wtyczką, która musi zostać umieszczona w gniazdku elektrycznym. Pozwala to na bezproblemowe uruchomienie systemu. Z kolei jak już nastąpi podłączenie do źródła energii elektrycznej, kabel rozpoczyna grzanie i pod żadnym pozorem nie dojdzie do zamarznięcia rur.

Poza kablami grzejnymi w składzie systemu może znaleźć się automatyczny włącznik termiczny. Włącznik ten ma za zadanie uruchomić grzanie, kiedy temperatura rury jest niższa niż ustalone wcześniej wartości (w przypadku zbyt wysokiej temperatury wyłączenie następuje samoczynnie). Co więcej, istnieje możliwość, że kabel grzejny będzie zakończony termostatem.