W jaki sposób przeprowadzić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa najczęściej kojarzy się z rozwodem lub inną kryzysową sytuacją w małżeństwie. Oczywiście może tak być, ale nie zawsze podział majątku musi być dokonywany w atmosferze konfliktu. Często jest to świadoma decyzja, za obopólną zgodą. Przyczyn przeprowadzania rozdzielności może być kilka i w zależności od nich, można obrać nieco inną drogę, zmierzającą do uprawomocnienia się takiej decyzji. Dobrze jest poznać porady, jak przeprowadzić podział majątku?

Dobro wspólne

Po małżeństwie często majątek staje się częścią wspólną obu małżonków. Jednak może dojść do sytuacji, w której małżeństwo chce ochronić swoje dobra. Najczęściej, jeżeli jedna ze stron zaczyna prowadzić działalność gospodarczą. W takich momentach pojawia się ryzyko dużych strat w wyniku bankructwa firmy. Jednak można zabezpieczyć się na taką ewentualność poprzez rozdział majątku. Jeżeli mamy do czynienia ze zgodną decyzją małżonków wystarczy dokonać podziału u notariusza. Wystarczy udać się do notariusza, posiadać dowody osobiste i odpis skrócony aktu małżeństwa. Para musi oświadczyć, że chce dokonać podziału. Koszt takiego postępowania to maksymalnie 400 złotych. Warto pamiętać, że akt notarialny ma moc prawną od momentu ustanowienia. Wcześniejszy dorobek, jeżeli był wspólny, to nadal taki pozostaje.

W jaki sposób przeprowadzić rozdzielność majątkową?

Brak zgody jednej ze stron

Oczywiście nie zawsze zgodna podział majątku jest pełna. Chęć podziału majątku, może wynikać z nałogu jednej ze stron. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn składania wniosku do sądu o podział majątku. Obawa przed utratą wszystkiego, co się posiada, skłania współmałżonka do złożenia pozwu. Należy zrobić to w sądzie właściwym ze względu na miejscu zamieszkania jednego małżonka. Pozew jest wysyłany do pozwanego i wyznaczony jest termin rozprawy. Koszt złożenia pozwu to 200 złotych, ale oczywiście można domagać się umorzenia tej kwoty. Tutaj czas, od kiedy obowiązuje rozdzielność majątkowa jest rożny. To sąd decyduje czy jest to dzień ogłoszenia wyroku, czy złożenia pozwu.