Zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu – komu warto je powierzyć?

Zarządzanie nieruchomościami jest bardzo złożonym przedsięwzięciem, które powinno być realizowane wyłącznie przez profesjonalistów. W dobie rosnącej liczby nowych budynków i całych osiedli na terenie Wrocławia, popyt na profesjonalne usługi z tego zakresu stale rośnie. Prywatni właściciele, deweloperzy oraz wspólnoty mieszkaniowe, które rozważają powołanie zarządcy z zewnątrz powinni wybrać go niezwykle starannie. Od jego wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji zawodowych w dużej mierze zależą bowiem dalsze losy ich budynku.

Jakie obowiązki ciążą na zarządcy nieruchomości we Wrocławiu?

Bieżąca obsługa nieruchomości wymaga wyznaczenia kilku podmiotów, które będą odpowiedzialne za jej realizację w zgodzie z przepisami prawnymi oraz obowiązującymi standardami. Należy do nich zarząd, zarządca oraz administrator nieruchomości. Zarząd składa się zazwyczaj z członków wspólnoty mieszkaniowej i pełni funkcję decyzyjną, odpowiada za wypełnianie obowiązków związanych z bieżącą obsługą budynku oraz rozważa sugestie mieszkańców i bezpośrednich użytkowników budynku. W większości przypadków członkowie zarządu nie wykonują swoich obowiązków osobiście, lecz wyznaczają do tego celu inną osobę lub firmę – zarządcę nieruchomości.

Zarządca nieruchomości otrzymuje szereg obowiązków. Należą do nich takie czynności, jak m. in. nadzorowanie stanu technicznego budynku, pilnowanie terminów kontroli wynikających z przepisów prawnych, pośredniczenie w kontaktach między zarządem a mieszkańcami, utrzymywanie porządku w budynku i na terenach do niego należących, zarządzanie finansami i prowadzenie księgowości nieruchomości i wiele innych. Zarządca w ramach zarządzania nieruchomościami często realizuje także obowiązki administratora, który może być jednak także osobnym podmiotem. W jego gestii leżą głównie kwestie porządkowe i techniczne, które są realizowane na polecenie zarządcy.

Zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu – komu warto je powierzyć?

Zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu – gdzie szukać najlepszych zarządców?

Zarządzanie nieruchomościami może być wykonywane zarówno przez niezależnego zarządcę, jak i przez profesjonalną firmę, która oprócz zarządców zatrudnia w swoich szeregach także innych specjalistów z zakresu nieruchomości. To drugie rozwiązanie jest o tyle korzystniejsze, że zyskujemy gwarancję realizacji wszystkich usług składających się na zarządzenie nieruchomościami na najwyższym poziomie. Firmy posiadające w swojej ofercie usługę zarządzanie nieruchomościami wrocław to w większości od wielu lat działające na rynku wrocławskich nieruchomości podmioty, które posiadają starannie wyselekcjonowaną i zgraną kadrę.

W jej skład wchodzą nie tylko wysoko wykwalifikowani zarządcy, ale także tacy profesjonaliści, jak m. in. adwokaci i radcy prawni, specjaliści z zakresu ekonomii i finansów, technicy i konserwatorzy oraz inni bezpośredni wykonawcy, których usługi są niezbędne dla kompleksowego prowadzenia każdej nieruchomości położonej w dużym, intensywnie rozwijającym się mieście. Co więcej, wszystkie usługi są świadczone w pełni profesjonalny i nowoczesny sposób, a decyzje podejmowane w celu zapewnienia nieruchomości jak najlepszych perspektyw rozwoju, co doceni każdy jej właściciel.