Fotowoltaika, a moc instalacji

Na właściwy dobór mocy instalacji składa się szereg czynności. Niektóre są możliwe do samodzielnego wykonania, jednak wiele z nich wymaga fachowej pomocy. Warto wówczas skorzystać z tej firmy, która przeprowadza analizę fotowoltaiczną na naszej posesji. Czynności te zwykle są bezpłatne, w przypadku gdy panele instalowane są przez tą samą firmę, która przeprowadzała analizę.

Kontrola montażu instalacji fotowoltaicznej

Należy dokonać pomiaru przestrzeni, na której chcemy zamieścić panele, z uwzględnieniem miejsc zacieniających. Te działania pomogą efektywnie rozmieścić moduły oraz zapobiec niekorzystnemu działaniu cienia. W trakcie projektowania instalacji wypada podać azymut południowego płatu dachowego oraz jego kąt nachylenia do gruntu. Dane te są wykorzystywane do obliczania owocu energii, płynącej z instalacji. Należy spojrzeć na projekt domu, czy jest on zgodny z tym, co w rzeczywistości. Ważny jest także tworzywo, jakim pokryty jest dach budynku, ponieważ łatwiej jest dobrać właściwy gatunek konstrukcji wsporczej pod moduły oraz pozwala określić koszty, związane z montażem. Najczęściej moduł ma 1,6 m długości i 1 m szerokości. Konieczny obszar do montażu pod 1kWp instalacji to około 6m2.

Ocena kondycji pokrycia dachowego

Aby dokonać instalacji paneli fotowoltaicznych należy dokładnie zweryfikować kondycję więźby dachowej i jej pokrycia. Stan pokrycia musi być w dobrej kondycji, ponieważ sama konstrukcja instalacji fotowoltaicznej może mieć obciążenie nawet do 240 kg. Jeżeli analiza wykaże, że nie można zamontować paneli należy zmienić pokrycie dachowe bądź miejsce instalacji.

Fotowoltaika, a moc instalacji

Opracowanie audytu poboru energii

Audyt składa się z rocznego zużycia prądu. Statystki te otrzymywane są dzięki rachunkom z zakładu energetycznego wraz z regułami obliczania energii w postaci opustów. Za instalację o mocy w zakresie od 10 do 40 kWp, za 1 kWh będzie można uzyskać 0,7 kWh. W domu jednorodzinnym aż 80% energii będzie można przekazać do sieci. W doborze mocy instalacji trzeba pamiętać o energii produkowanej przez PV. Instalacja fotowoltaiczna o właściwie dobranej mocy winna produkować tyle energii, by wystarczyła ona na pokrycie kosztów za energię oraz uwzględniała także deficyt, wynikający z przechowywania energii w sieci. W budynku, posiadającym instalację o mocy do 10kWp doboru należy dokonać, uwzględniając następujące wskaźniki:
- na każdy 1000kWh energii trzeba dopasować mniej więcej 1,25 kWp mocy instalacji PV,
- na każde 100 zł w rachunku trzeba dopasować 2,75 kWp mocy instalacji.
Ważnym faktem jest to, że wytwarzanie prądu z instalacji jest uwarunkowane kątem jej nachylenia oraz odchylenia od południa. Stąd należy stworzyć symulację zysków energii, biorąc pod uwagę zlokalizowanie instalacji fotowoltaicznej. W tej sytuacji warto skorzystać z fachowej pomocy, która właściwie określi przestrzeń, w której zainstalować falownik oraz dokona analizy technicznej pod kątem szans na przyłączenia w danym budynku. Warto spojrzeć na rachunki z zakładu energetycznego i zweryfikować czy moc przyłączeniowa budynku jest możliwa dla instalacji fotowoltaicznej. Gdy ta moc jest nieodpowiednia, trzeba zaaplikować o zwiększenie mocy przyłączeniowej bądź dokonać zmian w projekcie. Moc instalacji nie może przewyższać mocy przyłączeniowej. Dzięki profesjonalnemu zmonitorowaniu pomiarów będzie można wykreować odpowiedni projekt dostosowany do możliwości danego budynku.