Upadłość dewelopera a ochrona osób kupujących nieruchomości

W ostatnich dniach Sejm przyjął nową ustawę deweloperską, wyraźnie wzmacniającą ochronę osób dokonujących zakupu nieruchomości. Zakłada ona utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego wypłacające pieniądze, jeśli dojdzie np. do upadłości dewelopera. Ustawa została przygotowana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczy ona praw zarówno nabywcy domu jednorodzinnego, jak i lokalu mieszkalnego. Ustawa wejdzie w życie po podpisaniu jej przez prezydenta.

Nowa ustawa uchwalona przez Sejm

Prezes UOKiK zwrócił szczególną uwagę, że firmy deweloperskie nie zapewniały dostatecznej ochrony klientom nie tylko w zakresie prawnym, ale i finansowym. W związku z tym, że upadłość firmy deweloperskiej jest stałym ryzykiem prowadzenia każdego biznesu, dotychczasowe rozwiązania nie zabezpieczały środków finansowych wpłaconych przez klienta. W myśl nowej ustawy ma powstać deweloperski fundusz Gwarancyjny, którego rola sprawdzi się w przypadku sytuacji wyraźnie kryzysowych, do których należy ogłoszenie upadłości dewelopera bądź banku. Dzięki temu nabywca mieszkania lub domu otrzyma zwrot wpłaconych dotychczas środków.

Upadłość dewelopera a ochrona osób kupujących nieruchomości

Jak obecnie wygląda obowiązek deweloperski i co zmienia ustawa?

Dokonana zmiana jest szczególnie istotna, ponieważ dotychczasowe rozwiązania wymagały od dewelopera gromadzenia wpłat klientów na specjalnych mieszkaniowych rachunkach powierniczych (MRP). W związku z tym, że zdecydowana większość takich rachunków jest otwarta, deweloper dostaje środki zgodnie z postępowaniem prac zgodnych z harmonogramem. Jeśli jednak dojdzie do upadku jego biznesu, istnieje realne ryzyko straty, ponieważ prace budowlane nie zostaną dokończone, a klient nie otrzyma zwrotu środków.

Co przewiduje nowa ustawa?

Powyższej sytuacji ma zapobiegać nowo wprowadzona ustawa. W myśl nowych rozwiązań MRP będzie otwarty z odpowiednią gwarancją ubezpieczeniową. Pieniądze z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego mają być uruchamiane w przypadku upadłości banku lub dewelopera. Ustawa ma przewidywać również sytuacje, w których klient odstąpi od umowy np. przy braku przeniesienia przez dewelopera własności lokalu na konsumenta. Jeśli zaistnieje sytuacja opisana w ustawie, konsument również może liczyć na zwrot środków.