Prawidłowy montaż rynien

Rynny to istotny element każdego budynku. Rynny pełnią bardzo ważną funkcje, ponieważ gwarantują prawidłowe odprowadzanie wody opadowej. Odprowadzają one deszczówkę z powierzchni dachu do kanalizacji bądź w teren przy budynku. Nieprawidłowy montaż rynien może doprowadzić do tego, że zaczną się one odkształcać bądź wystąpią w nich nieszczelności.

Ustalenie właściwych parametrów rynien

Najważniejsze kwestie związane z orynnowaniem budynku powinny znaleźć się w dokumentacji projektowej, jednak w praktyce często bywa, że informacje tam dostępne są mało precyzyjne i wiele decyzji, co do parametrów rynien musi podejmować inwestor. Na szczęście wiele firm zajmujących się produkcjom rynien udostępnia tabelaryczne zestawienia przekroju rynien dla danego dachu. Dzięki temu można właściwie dobrać średnice rynny, a ma to szczególne znaczenie zwłaszcza przy ulewnych deszczach.

Prawidłowy montaż rynien

Prawidłowy montaż

                Aby prawidłowo zamontować rynny obejmy mocujące należy umieścić w rozstawie, który waha się między 1, 5- 1, 8 metra. Elementy rynny należy ze sobą poprawnie połączyć za pomocą specjalnych łączników, które posiadają wyznaczoną linię dylatacyjną. Należy także zachować właściwy odstęp pomiędzy hakami montażowymi, który nie powinien przekraczać 60 centymetrów. Jeżeli haki zostałyby rozstawione zbyt rzadko wówczas rynny uginałyby się pod ciężarem śniegu. W sytuacji, gdy rozstaw w konstrukcji więźby dachowej wymaga, aby haki mocować w większej odległości wówczas zalecane jest przymocowanie do krokwi dodatkowej deski nazwanej wiatrownicą, na której montuje się haki. W prawidłowym montażu rynien duże znaczenie ma również odpowiednie usytuowanie systemu orynnowania. Rynny powinny wystawać poza granicę pokrycia na mniej więcej połowę swojej szerokości, przy czym linia, która wyznacza przedłużenie połaci dachowej musi znajdować się około 2 centymetrów nad poziomem rynny.

                Warto kontrolować poprawny montaż rynien, ponieważ błędy powstałe na tym etapie mogą w przyszłości prowadzić do ich uszkodzenia, co niesie za sobą dodatkowe koszty naprawy.