Jak wykonać najlepszą izolację dla ścian fundamentowych?

Izolacja fundamentów jest bardzo ważna. Z gruntu może przenikać dość dużo wilgoci, przez co fundamenty miękną i są zagrożone uszkodzeniem. W trakcie zimy woda zamarza, dlatego również zmniejsza się ich izolacyjność termiczna. Możemy odczuć wtedy, że podłogi są chłodniejsze, a przy niedostatecznym zabezpieczeniu fundamentów przez wodą, można nawet doprowadzić do zawilgocenia ścian, a zwłaszcza parteru.

Jak izolować ściany fundamentowe

Najbardziej popularne jest izolowanie w poprzez ścian fundamentowych. Zapobiega ona zawilgoceniu się ścian. Polega ono na tzw. podciąganiu kapilarnym. Jest bardzo niebezpieczne, ponieważ woda zasysana jest w górę, przez co ściany budynku mogą nawet pękać. Bardzo ważne jest wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, która umieszczana jest zarówno między ławą a ścianą fundamentową, jak również na styku ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian budynku. Najlepiej, by izolacja była położona na wysokości od 15 do 30 cm ponad gruntem. Izolacje fundamentów kładzie się tak, by była ona połączona z izolacją podłogi. Nie może być ona jednak umieszczona poniżej poziomu hydroizolacji podłogi. Nie należy również zapominać o izolacji poziomej, która będzie ułożona pod ścianami fundamentowymi, a nad nimi musi być również położona izolacja pionowa. Jest ona umieszczana na powierzchni ścian fundamentowych. Musi ona bardzo mocno przylegać do całej powierzchni podłoża. Ściany fundamentowe powinny być równe. Jeśli tak nie jest, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Można zrobić to za pomocą folii kubełkowej. Również dobrze sprawdzi się styropian, jako ocieplenie ścian fundamentowych.

Jak wykonać najlepszą izolację dla ścian fundamentowych?

Izolacja przeciwwodna i izolacja przeciwwilgociowa

Możemy rozróżnić izolację przeciwwodną oraz izolacje przeciwwilgociową. Ta pierwsza jest umieszczana wtedy, kiedy istnieje zagrożenie, że poziom wody gruntowej będzie na tyle wysoki, że woda dojdzie nie tylko do fundamentów, ale również ścian, które są nad gruntem. Taką izolację można rozważyć w momencie, kiedy nasz teren nie posiada odwodnienia, a stoi na terenie dość podmokłym. Dodatkowo często w okolicy wylewa rzeka. Takie budynki, które mogą być zagrożone zalaniem, powinny nie tylko mieć izolacje przeciwwodną, ale również muszą stać na płycie fundamentowej. To, czy budynek wymaga postawienia go na płycie fundamentowej powinien określić projektant na poziomie planowania domu. Czasami wystarcza izolacja przeciwwodna, która nie wymaga od nas tak wielu materiałów, jednak nie ochroni ona budynku w momencie, kiedy budynek faktycznie „stanie w wodzie” - izolacja fundamentów powinna być wykonana zgodnie z terenem, na jakim znajduje się budynek. Często również izolacji wymaga podpiwniczenie, choć w przypadku bardzo podmokłego terenu, nie zaleca się piwnicy. Izolacja fundamentów jest bardzo ważna i nie należy na niej oszczędzać. Najlepiej również przemyśleć położenie izolacji fundamentów względem ścian fundamentowych, by przylegała ona dokładnie.

Sprawdź więcej informacji na: https://suez.com.pl