Ceramika ogniotrwała — Czym jest i czemu służy?

Ceramika ogniotrwała to dość skomplikowana dziedzina techniki. Przeważnie ceramika kojarzy się nam z tą użytkową. Elementy ceramiczne o dużej odporności na wysokie temperatury wykorzystuje się jednak w wielu dziedzinach np. przemysłu i produkcji, dzięki czemu możemy ułatwiać pewne procesy lub w ogóle je wykonywać. W tym tekście przybliżamy, czym jest ceramika ogniotrwała, czemu służy i jakie elementy mogą być wykonywane z ceramiki ogniotrwałej.

Ceramika ogniotrwała — Czym jest i czemu służy?

 

Czym jest ceramika ogniotrwała?

Ceramika ogniotrwała to rodzaj materiału z grupy materiałów inżynierskich. Posiada ona oprócz odporności na wysokie temperatury wiele innych właściwości jak odporność na środki chemiczne czy ścieralność. Ceramika tego typu jest jednym z najtwardszych materiałów w inżynierii tuż za diamentem. Pod pojęciem ceramiki kryją się wyroby nieorganiczne i niemetaliczne, które zostały poddane obróbce w bardzo wysokiej temperaturze. Ognioodporność zyskuje się dodatkowo m.in. stworzeniu odpowiedniej mieszanki składników czy odpowiedniemu procesowi wyrabiania. Tak dobre własności termiczne produktu uzyskuje się dzięki materiałowi o bardzo drobnej strukturze - poprzez usunięcie wody z materiału. Do wyrobu ceramiki używa się m.in. glinu, kwarcu, tlenków glinu, azotków, siarczków czy skaleni.

 

Gdzie się stosuje elementy ceramiczne tego typu?

Ceramika ogniotrwała może znajdować zastosowanie w wielu miejscach. Stosuje się ją jako elementy ochronne lub pracujące w różnego rodzajach układach z wysoką temperaturą. Dzieje się tak ze względu na dobrą pracę w zmiennych warunkach pracy, odporności na wiele czynników szkodliwych równocześnie czy z powodu wysokiej wytrzymałości na temperatury dodatnie. Ceramikę ognioodporną używa się w piecach grzewczych oraz ich lentach grzewczych. Może być też z powodzeniem stosowana w kadziach pośrednich, piecach elektrycznych, czy mieszalnikach surówki. Wykorzystywać można również ceramikę ognioodporną w kadziach do transportu surówki czy kadziach zlewowych.

Ceramika ogniotrwała znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach. Będą to np. hutnictwo metali kolorowych, koksownictwo, przemysł szklarski, przemysł cementowo — wapienniczy, spalanie odpadów, produkcja kominków, przemysł chemiczny i petrochemiczny czy przemysł elektrociepłowniczy.

 

Jakie elementy mogą być wykonane z ceramiki ogniotrwałej?

Z ceramiki ogniotrwałej wykonywane mogą być różnego rodzaju elementy. Mogą być to kształtki, otuliny izolacyjne, oraz płyty izolacyjne. Kształtki formowane są próżniowo z płynnych zawiesin włókien ogniotrwałych. Elementy cechują się niską przewodnością cieplną oraz dużą wytrzymałością. Mogą być też bardzo łatwo poddawane dodatkowej obróbce. Z ceramiki ogniotrwałej tworzone są też elementy grzewcze obecne np. w warsztatach samochodowych, odlewniczych czy złotniczych. Elementy takie używane są też w warunkach laboratoryjnych i wszędzie tam, gdzie w krótkim czasie trzeba wytworzyć bardzo wysoką temperaturę bez negatywnych skutków dla otoczenia i środowiska. Taka ceramika ogniotrwała to też wiele kształtów — nawet tych wymagających czy wręcz zamawianych pod konkretne projekty.