Czym zajmuje się logistyk?

Logistyka jest niezwykle ważną dziedziną gospodarki. Najprościej rzecz ujmując, jest to planowanie pracy magazynu, wysyłki towarów, koordynowanie przepływu poszczególnych surowców. Można wyróżnić logistykę produkcji, transportu, dystrybucji, ekologistykę oraz e-logistykę. Obecnie specjalista do spraw logistyki jest pożądany na rynku pracy, coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje tego typu fachowców. To, dlatego studia logistyczne cieszą się obecnie bardzo dużym powodzeniem.

Zakres obowiązków logistyka

Specjalista do spraw logistyki jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju kwestie związane z przepływem towarów lub usług. Logistyk podczas swojej pracy może zajmować się zarządzaniem magazynem, zapasami, zamawianiem towarów, planowaniem dystrybucji, rejestrowaniem transportu, prowadzeniem dokumentacji, przyjmowaniem i wydawaniem towarów i nie tylko. Logistyka to bardzo szeroka dziedzina, dlatego praca na stanowisku logistyka może wyglądać zupełnie inaczej w poszczególnych firmach.

Czym zajmuje się logistyk?

Taka praca wymaga dużego zaangażowania, dobrego planowania, stałej komunikacji z dostawcami, firmami przewozowymi, wykonawcami. Choć zakres obowiązków specjalisty do spraw logistyki może wydawać dość wąski, praca wcale nie jest taka prosta i przyjemna, jak może się wydawać.

Jak można zostać logistykiem?

Aby znaleźć zatrudnienie jako logistyk, należy mieć odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie. Najszybszym sposobem na zrobienie kariery w tej branży jest ukończenie technikum logistycznego, gdzie można zdobyć odpowiednią wiedzę, właściwe kwalifikacje oraz tytuł technika logistyki. Można uczestniczyć także w zajęciach w szkole policealnej albo pójść o krok dalej i wybrać się na studia logistyczne. Zdobycie tytuły inżyniera z dziedziny logistyki, a także dobra znajomość języków obcych, z pewnością zapewni nam dobrze płatną pracę w zawodzie.

Logistyka jest dość szeroką dziedziną, dlatego warto zdecydować się na wąską specjalizację w danym obszarze. Dzięki temu będziemy mieć większe szanse na rynku pracy. Bez wątpienia żaden logistyk nie będzie narzekał na brak ofert.