Transport morski kontenera – koszty i procedury

Wiele osób zainteresowanych importem lub eksportem towarów zadaje sobie pytanie o koszt ich przewiezienia drogą morską. Ile on wynosi i czy bardziej opłaca się transport morski kontenerem, czy lepiej zdecydować się na przewiezienie towarów samolotem lub samochodem?

kontenery kontra spedycja

Towar można przetransportować zarówno w częściach, jak i całości. Zdecydowanie najbardziej opłacalne, zwłaszcza w przypadku dużych ilości towaru, jest jego przewiezienie w kontenerze, co oferują wyspecjalizowani przewoźnicy morscy. W przypadku sprowadzania małych ilości towarów bardziej opłaca się natomiast ich przesłanie w częściach poprzez skorzystanie z usług spedytorów.

Transport morski kontenera – koszty i procedury

Ile kosztuje transport kontenera drogą morską?

Ceny frachtu mogą bardzo różnić się między sobą, a ich zróżnicowanie wynika z wielu czynników. Warto wziąć to pod uwagę planując swoje działania. Koszt transportu kontenera drogą morską może być przedstawiony w formie stawki „all-in”. Jest to kwota zawierająca w sobie wszystkie opłaty. „All-in” jest sumą: stawki frachtowej (podstawowej ceny za transport), dodatku paliwowego, dodatku walutowego, opłat podatkowych i portowych naliczanych w kraju wypłynięcia ładunku lub w kraju docelowym, opłat dokumentacyjnych za wydanie kontenera oraz opłat handlingowych związanych z prowadzeniem operacji w porcie.

Jak widać koszt transportu kontenera uzależniony jest od wielu zmiennych opłat oraz zależeć może także od kursu danej waluty w danym dniu oraz ceny samego paliwa. Poszczególne kwoty mogą zmieniać się bardzo często, nawet co miesiąc. Warto mieć więc świadomość, że przewoźnik może podnosić ceny i uwzględnić ten fakt przy negocjowaniu warunków transportu.

Transport morski kontenera – koszty i procedury

Dodatkowe opłaty za transport kontenera

Oprócz stawek „all-in” przewoźnicy mogą przedstawić zestawienie wszystkich opłat. Niekiedy mogą pojawić się także dodatkowe koszty. Należy do nich m. in. „congestion fee”, czyli opłata za kongestię. Jej obecność oznacza, że w jednym z portów przeładunkowych lub w  porcie docelowym obowiązuje kongestia, czyli tzw. „wąskie gardło”. Może ono doprowadzić do opóźnień w dostawie przewożonych towarów, przez co przewoźnik musi ponosić dodatkowe koszty. Aby uniknąć ich pokrywania z własnej kieszeni obciąża nimi zleceniodawcę. Oprócz „congestion fee” możemy spotkać się także z opłatą „low river toll”. Jest to dodatek za niski poziom wód w danym rejonie, który może spowodować przestoje w poszczególnych portach. W sytuacji, kiedy zależy nam na skróceniu czasu transportu możemy uiścić „transit time”, czyli opłatę za czas transportu. Kolejne koszty mogą pojawić się także w porcie przeładunkowym. Urząd Celny może bowiem zlecić skanowanie kontenera, z którym także wiążą się dodatkowe opłaty.

W celu dowiedzenia się, ile dokładnie kosztuje transport morski kontenera powinniśmy zapytać o stawki spedytora krajowego lub jego partnera logistycznego działającego za granicą. Decydując się na sprowadzenie towarów z Chin zdecydowanie najlepszym wyborem będzie natomiast skorzystanie z usług przewoźnika polecanego przez firmę, od której kupujemy towar.

Artykuł powstał przy współpracy z https://EcoContainers.com