Oprogramowanie SCADA – system, który przenosi procesy produkcyjne na wyższy poziom

Oprogramowanie SCADA ma szereg zastosowań i daje ogromne możliwości we współczesnym, szeroko rozumianym przemyśle. Systemy tego typu są szczególnie pożądane w branżach regulowanych licznymi przepisami i unormowaniami prawnymi, ale również wszędzie tam, gdzie niezbędne jest udoskonalenie i zoptymalizowanie kosztów produkcyjnych. SCADA jest więc niezastąpionym narzędziem m.in. w branży energetycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz spożywczej.

System SCADA w pigułce

SCADA (z ang. Supervisory Control and Data Acquisition) to system nadrzędny gromadzący i archiwizujący dane produkcyjne, oraz umożliwiający ich dalszą analizę. System SCADA pozwala na zbieranie niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym z jednej lub wielu zdalnych lokalizacji. Pozyskane w ten sposób dane są wykorzystywane do monitorowania, zarządzania oraz optymalizacji wszystkich mających miejsce w danym czasie procesów produkcyjnych.

SCADA oprogramowanie zapewnia firmom pełen monitoring procesów produkcyjnych, w tym przede wszystkim działanie maszyn, co pozwala szybko reagować i eliminować potencjalne przestoje w miejscach, które w kluczowy sposób wpływają np. na wydajność produkcji. Operatorzy systemów SCADA mają możliwość wprowadzania zmian zdalnie lub na miejscu, dostosowując w ten sposób parametry pracy dla konkretnych maszyn, danej linii produkcyjnej lub wszystkich dostępnych jednostek.

Właściwie zintegrowane scada oprogramowanie pozwala na łączenie danych z licznych źródeł, przetwarzać je, a następnie przekazywać w różnych formatach do innych pracujących układów. Im bardziej zaawansowane system SCADA, tym więcej posiada funkcji i możliwości, (np. tworzenie pełnych, zindywidualizowanych raportów, automatyczna reakcja urządzeń na przetwarzane informacje).

Oprogramowanie SCADA – system, który przenosi procesy produkcyjne na wyższy poziom

Podstawowe funkcje oprogramowania SCADA:

  • monitorowanie i zbieranie danych w czasie rzeczywistym
  • zautomatyzowana kontrola procesów produkcyjnych oraz maszyn (wirtualne sterowanie procesem wytwórczym)
  • gromadzenie zdarzeń i analiza informacji
  • powiadomienia o zdarzeniach, rejestrowanie i analizowanie alarmów
  • archiwizacja i raportowanie danych

W celu pełnego wykorzystania wszystkich funkcji oraz gromadzenia danych system SCADA integruje się z czujnikami oraz innymi urządzeniami pomiarowymi, zarówno tymi cyfrowymi, jak i analogowymi. Zebrane informacje są przekazywane do zdalnego terminala (RTU) lub programowalnego sterownika logicznego (PLC), gdzie zostają „przetłumaczone” na użyteczne informacje i polecenia informatyczne. Następne dane trafiają do interfejsu człowiek-maszyna (HMI) lub innego rodzaju wyświetlacza, dzięki któremu operatorzy całego systemu mogą je analizować i wchodzić z nimi w odpowiednie interakcje. Oprogramowanie SCADA pozwala na automatyzację sterowania procesami przemysłowymi oraz maszynami, które inaczej byłyby zbyt skomplikowane i trudne do obsługi w ramach ręcznego sterowania przez człowieka.

SCADA, dzięki możliwościom, jakie daje najnowsza technologia (m.in. webserwery, HTML5 czy chmura), daje dostęp do danych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, pozwalając realizować założone cele produkcyjne oraz przenosić procesy na wyższy poziom poprzez digitalizację.