Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia - co warto wiedzieć na ten temat?

W Sejmie została właśnie uchwalona ustawa o budowie domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m² bez pozwolenia i nadzoru kierownika budowy. Ustawa ta czeka już tylko na zaopiniowanie i przyjęcie przez Senatu. Jeżeli w Senacie zostaną wniesione poprawki do ustawy to Sejm będzie musiał je przegłosować. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

Domy jednorodzinne do 70 m² bez pozwolenia – podstawowe informacje

Projekt takiego domu miałby kosztować 1 zł. Obecnie trwa konkurs na projekt, który można było by wykorzystać wielokrotnie. Co ciekawe Izba Architektów RP odradza jednak uczestnictwo w tym konkursie. Domy do 70 m² bez pozwolenia to bez wątpienia nowy rozdział w polskim budownictwie. Projekt ustawy o domach tego typu został przekazany do Sejmu 8 września bieżącego roku. W dniu 17 września Sejm uchwalił tę ustawę. Należy także zaznaczyć, że wielu ekspertów z branży budowlanej zgłaszało różnego rodzaju poprawki do ustawy, jednak wszystkie uwagi zostały uznane przez prawodawców za bezzasadne. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że procedura budowy domów do 70 m² bez pozwolenia ma być bardzo prosta i jest przeanalizowana pod katem bezpieczeństwa. Pomysł budowy takich domów spotkał się jednak z protestem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia - co warto wiedzieć na ten temat?

Na czym zatem ma polegać uproszczenie budowy domów bez pozwolenia?

Budowa domów bez pozwolenia do 70 m² będzie możliwa wtedy, kiedy będzie to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku takiego planu wymagane będzie uzyskanie właściwej decyzji o warunkach zabudowy, która będzie poprzedzona analizą urbanistyczną. Sposób wyznaczenia obszaru analizowanego zostanie przeniesiony z obecnego rozporządzenia. Obszar analizowany przy wolnostojących budynkach jednorodzinnych do 70 m² został ograniczony do 200 m. Ministerstwo informuje również o tym, że mimo wprowadzonych ułatwień takie budynki muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej i z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.