Bezwykopowe metody renowacji rurociągów i kanałów – na czym polegają i jakie korzyści niosą?

Postępujący rozwój miast oraz duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej powodują konieczność okresowego prowadzenia prac renowacyjnych w obrębie rurociągów. Bezwykopowe metody renowacji rurociągów pozwalają szybko przywrócić sieciom wodno-kanalizacyjnym ich pierwotną sprawność oraz usunąć problemy z funkcjonowaniem bez konieczności wykonywania uciążliwych i kosztownych rozkopów. Jakie dwie bezwykopowe metody renowacji rurociągów są dziś najczęściej wykorzystywane?

Renowacja rurociągów metodą rękawa

Renowacja rurociągów metodą rękawa jest obecnie jedną z najpopularniejszych technologii wykorzystywanych do renowacji rurociągów. Polega ona na wprowadzeniu do uprzednio oczyszczonego z zanieczyszczeń i osadów kanału specjalnego, nasączonego żywicą poliuretanową rękawa wykonanego z włókna szklanego. Jest on umieszczany w kanale i przy użyciu metody inwersji wypełniany pod wysokim ciśnieniem parą, wodą lub powietrzem, które powodują jego rozszerzenie i dokładne przyleganie do ścian naprawianego kanału. W efekcie kanał zostaje udrożniony oraz naprawiony w mało inwazyjny sposób.

Bezwykopowe metody renowacji rurociągów i kanałów, w tym metoda rękawa, są uniwersalne oraz mogą zostać wykorzystane do naprawy różnego rodzaju uszkodzeń sieci kanalizacyjnej. Z metody rękawa korzysta się w celu naprawy pęknięć, otwartych złączy oraz przesunięć poziomych i pionowych rur. Dzięki zastosowaniu termoutwardzalnego rękawa możliwa jest wyraźna poprawa wytrzymałości mechanicznej naprawianego przewodu, co bezpośrednio wpływa na jego trwałość oraz walory użytkowe. Renowacja rurociągów metodą rękawa nie wymaga przy tym wykonywania rozkopów, co znacznie skraca czas trwania prac oraz pozytywnie wpływa na ich koszty.

Bezwykopowe metody renowacji rurociągów i kanałów – na czym polegają i jakie korzyści niosą?

Bezwykopowa renowacja rurociągu metodą natrysku polimocznikiem

Inną, popularną metodą wykorzystywaną do renowacji rurociągów jest metoda natrysku polimocznikiem. Jest to innowacyjna technika, która pozwala na skuteczne rozwiązanie problemów z nieszczelnością oraz jakością przesyłanej wody. Metoda polega na wyczyszczeniu przewodu po wykonaniu komór technologicznych oraz pokryciu jego ścian polimocznikiem. W metodzie konieczne jest wykonanie zaledwie dwóch wykopów – startowego i końcowego. Jej wykorzystanie nie wymaga żadnej ingerencji w przyłącza, które pozostają całkowicie sprawne. Już po godzinie po przeprowadzeniu prac może zostać wykonana próba szczelności oraz chlorowanie.

Prawidłowo przeprowadzone bezwykopowe metody renowacji rurociągów, w tym renowacja rurociągu metodą natrysku polimocznikiem pozwalają na znaczącą poprawę hydrauliki rury oraz jakości przesyłanej za jej pomocą wody. Wykorzystane substancje nie wchodzą w żadną reakcję chemiczną z wodą, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo stosowania metody w sieciach wodociągowych. Ogromnym jej atutem jest konieczność wykonania zaledwie dwóch wykopów o wymiarach 2x1,5 m. W efekcie uzyskuje się wysoką poprawę właściwości konstrukcyjnych rury oraz parametrów jej funkcjonowania. Popularność renowacji rurociągów metodą natrysku polimocznikiem związana jest także z jej wysoką żywotnością, która w sprzyjających warunkach może sięgać do nawet 50 lat.