Przemysł wysokiej technologii - co warto o nim wiedzieć?

Jedną z gałęzi przemysłu, która jest bez wątpienia gałęzią godną uwagi w dzisiejszych czasach jest przemysł wysokiej technologii, czyli tak zwany high-tech industry. Przy tej gałęzi przemysłu zarówno przy procesie produkcji, jak i w przypadku samego produktu wykorzystywane są różne najnowsze osiągniecia. Mowa tu zarówno o osiągnieciach technicznych, technologicznych, jak i tych z dziedziny nauki. Co zatem warto wiedzieć na temat przemysłu wysokiej technologii?

Przemysł wysokiej technologii – podstawowe informacje

Przemysł wysokiej technologii bywa nazywany także przemysłem zaawansowanych technologii. W tego typu przemyśle wykorzystywane są różnego rodzaju programy wsparcia przedsiębiorczości i to zarówno te lokalne i regionalne, jak i rządowe. Dzięki temu możliwe staje się odkrywanie coraz to nowszych rozwiązań technologicznych. Warto również dodać, że na rozwój przemysłu wysokiego przetwarzania duży wpływ miała III rewolucja przemysłowa i osiągnięcia w dziedzinach energii atomowej i biotechnologii.

Przemysł wysokiej technologii - co warto o nim wiedzieć?

Czym wyróżnia się przemysł wysokiej technologii?

W przypadku tego rodzaju przemysłu co najmniej 3,5% z całości wydatków, które zostały poniesione w produkcji to wydatki na prace badawczo – rozwojowe. Zaś wśród wszystkich zatrudnionych w firmie pracowników 20-25% to kadra inżynieryjno- techniczna i pracownicy naukowi. Wysoki poziom kwalifikacji pracowników jest tu bardzo istotny. Warto również dodać, że produkcja przy tego typu przemyśle podzielona jest na dwa podstawowe etapy: fazę innowacji oraz masową produkcję. W fazie innowacji opracowywane są nowe koncepcje technologiczne. Jest to również moment, w którym testuje się prototypu produktów. W przypadku masowej produkcji duży nacisk kładzie się na uzyskanie niskich kosztów pracy. Warto również podkreślić, że przy przemyśle zaawansowanych technologii stale unowocześnia się produkcję, a przy tym z reguły uzyskuje się duże zyski ze sprzedaży stworzonych produktów. Jednak takie produkty mają zazwyczaj krótki cykl żywotności, najczęściej wymienia się je co kilka lat.