Jakich elementów majątku dłużnika nie może zająć komornik sądowy?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, którego podstawowym zadaniem jest odzyskiwanie zaległych wierzytelności. Z jego usług korzystają wierzyciele posiadający prawomocny wyrok sądowy z klauzulą wykonalności, którzy nie są w stanie samodzielnie odzyskać należnych im pieniędzy. Warto jednak wiedzieć, że komornik nie może zająć wszystkiego, co wchodzi w skład majątku dłużnika.

Jak działa komornik sądowy i czym jest rewir komorniczy?

Komornik sądowy działa na wniosek wierzyciela. Aby dochodzić swoich praw, w pierwszej kolejności należy więc wybrać komornika sądowego, któremu powierzymy egzekucję należności zasądzonej przez sąd, a następnie złożyć do niego stosowny wniosek. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy wydany przez sąd oraz wskazać te elementy majątku dłużnika, które ma w pierwszej kolejności zająć komornik.

Komornik sądowy działa na terenie swojego rewiru. Jest to właściwości sądu rejonowego, do którego przynależy dany komornik. Najczęściej pokrywa się ona z miejscem zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika. Wierzyciele mają prawo do wyboru komornika sądowego spoza rewiru, jednak warto wiedzieć, że w takiej sytuacji to na nich ciążą koszty egzekucji. Posiadając wyrok wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa warto w pierwszej kolejności skorzystać ze wsparcia miejscowego funkcjonariusza, którym jest komornik Warszawa Mokotów.

Jakich elementów majątku dłużnika nie może zająć komornik sądowy?

Egzekucja komornicza – jakich elementów majątku dłużnika nie może zająć komornik?

Mimo tego, że wierzyciel ma prawo zdecydować, z jakich elementów majątku dłużnika przeprowadzona będzie egzekucja komornicza, możliwości te są jednak ograniczone przepisami prawnymi. Prawo troszcząc się o wszystkich swoich obywateli nie może bowiem dopuścić do sytuacji, w której dłużnik i jego rodzina pozostaną bez środków do życia.

Z tego powodu z egzekucji komorniczej wyłączone są takie elementy, jak m. in. przedmioty codziennego użytku (w tym codzienne ubrania, pościel, urządzenia niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego), zapasy żywności i opału potrzebne do otrzymania rodziny na okres 1 miesiąca, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonywania pracy zawodowej, przedmioty niezbędne do nauki, leki itp.

Podobnie sprawa wygląda także w przypadku wynagrodzenia z pracy zarobkowej. Komornik sądowy nie może zająć całości wypłaty otrzymywanej przez dłużnika, a jedynie jej część. W przypadku dłużników, którzy mają zasądzone świadczenie alimentacyjne, komornik ma prawo do zajęcia 3/5 wartości wynagrodzenia, w pozostałych przypadkach może natomiast zająć 1/2. W sytuacji, kiedy dłużnik zarabia równowartość najniższej krajowej, egzekucja z wynagrodzenia nie zostanie wcale przeprowadzona.

Co podlega egzekucji komorniczej?

Komornik sądowy może natomiast zgodnie z prawem zająć należące do dłużnika ruchomości i nieruchomości. Na poczet uregulowania długu zajęciu komorniczemu podlegają takie elementy majątku dłużnika, jak m. in. sprzęt AGD i RTV, samochody, komputery oraz wyposażenie mieszkania. Egzekucji komorniczej podlegają także domy, działki oraz inne nieruchomości należące do dłużnika.

Artykuł został napisany w ramach współpracy z komornik warszawa mokotów - Komornik Sądowy Paweł Zając.